Վճարումներ

Հարգելի՛ հաճախորդ, 

ՄՈԳՈ ՀԻՄԱ-ի  երկարաձգումը դարձել է էլ ավելի մատչելի։

Երկարաձգեք Ձեր վարկը 30 օրով՝ վճարելով ընդամենը Ձեր պարտավորության մնացորդի 15%, կամ  երկարաձգեք այն 14 օրով՝ վճարելով 9%։

 

Դուք կարող եք տեսնել Ձեր վարկի մարման և երկարաձգման համար անհրաժեշտ գումարը և իրականացնել մարում անմիջապես Իզի Փեյ և Թել Սելի տերմինալներով: Ձեր վարկը մարելու համար  ընտրե՛ք «Ֆինանսներ», այնուհետև տեղափոխվե՛ք «Վարկային կազմակերպություններ» բաժին, ընտրե՛ք «Մոգո»-ն և մուտքագրեք Ձեր պայմանագրի համարը։ 

paybox-mogo

paybox-mogo

paybox-mogo

paybox-mogo

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ՝ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ, ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉՎՃԱՐՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ: ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ՝ ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ:

Տեղեկացնում ենք, որ այս վարկատեսակը ունի բարձր տարեկան փաստացի տոկոսադրույք` առավելագույնը 82.5%: Ուստի նախապես դիտարկեք շուկայում առկա այլընտրանքները և գնահատեք վարկը մարելու Ձեր հնարավորությունները: